Η Ματίνα Μπίλλια είναι Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής. Από το 2005 ως το 2010 εργάστηκε σε δημόσια ειδικά σχολεία στην Αγγλία, όπου δίδαξε σε παιδιά 5-18 ετών στο φάσμα του αυτισμού, με νοητική ανεπάρκεια και με σύνθετες μαθησιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες. Παράλληλα, σχεδίασε οδηγούς σπουδών για τη διδακτική ιστορίας, γεωγραφίας, ισπανικών και γαλλικών ως δεύτερης γλώσσας με την αξιοποίηση ποικίλων μεθόδων παρέμβασης (π.χ. χρήση νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών λογισμικών, και παιχνιδιών), και επιμελήθηκε επιμορφωτικών σεμιναρίων στα τμήματα υγείας του Πανεπιστημίου του Leeds. Από το 2010 εργάζεται στην Ελλάδα σε δημόσια σχολεία και ιδιωτικούς φορείς χρησιμοποιώντας ποικιλία μεθόδων παρέμβασης .

Η Ματίνα έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα για την αξιολόγηση ψυχολογικών θεωριών μάθησης, για την ενίσχυση της διδασκαλίας σε άτομα με κώφωση, καθώς και για το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αγγλίας σχετικά με την Ειδική Αγωγή και την διεθνή ατζέντα. Μέσω της έρευνάς της έχει συμβάλει στην ανάπτυξη προτύπων και προδιαγραφών που αφορούν όλες τις διαδικασίες λειτουργίας του Αγγλικού σχολείου (ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, πολιτικών και κανόνων δεοντολογίας).

Η Ματίνα κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική Αγωγή (ΜΑ in Special Educational Needs) από το Πανεπιστήμιο του Leeds και είναι μέλος των General Teaching Council, The National Autistic Society, και Pyramid Educational Consultants (PECS).