2 χρόνια στην ανοικτή θάλασσα και δεν είχα μάθει όσα έμαθα στην Lightning Sailing Academy μέσα σε δύο μήνες. Νίκο είσαι ο καλύτερος δάσκαλος

Βαγγέλης Μαθάς,