Σχολή για αξέχαστες εμπειρίες ναυτικές και ιστιοπλοϊκής μάθησης για νέους από 8 έως 80 χρονών

Τώνης Δροσιάδης,